Kámen Becke Moravia s.r.o.

Produkty

Zakoupit můžete téměř jakýkoliv formát přírodního kamene z materiálů uváděných na stránkách.

Doporučujeme navštívit galerii materiálů naší společnosti, kde si můžete jednotlivé materiály prohlédnout.

Nabízíme také pomníky, obklady, dlaždice, střešní krytinu a mnohé další.

Obklady plotů Obklady plotů Obklady plotů
Obklady plotů Obklady plotů Obklady plotů

Nabízíme širokou škálu nejrůznějších produktů. Jestli jste nenašli požadovaný produkt či materiál, nemusí to znamenat, že jej nenabízíme - raději nás kontaktujte, pokusíme se udělat vše, co bude v našich silách, abychom uspokojili Vaše požadavky.

Rychlý formulář
Rychlý formulář
zavřít

Materiály

Dekorační kameny jsou přírodním stavebním materiálem, jehož používání je historicky doložitelné již od starověku.

Oblibu Dekoračního kamene (DK) zajišťuje především jeho dlouhodobá stálost a odolnost vůči klimatickým vlivům a jeho masivní, rustikální podoba. Stavbám poskytuje nejen dlouhou životnost, ale propůjčuje jim i svébytný vzhled a charakter svými vlastnostmi DK vyhovuje hrubé i ušlechtilé kamenické výrobě.

 • Břidlice
  Břidlice
 • Žula
  Žula
 • Kvarcit
  Kvarcit
 • Mramor
  Mramor
 • Pískovec
  Pískovec
150 Yellow S1902
150 Yellow S1902
151 Bamboo green S1905
151 Bamboo green S1904
152 Green rusty S1905
152 Green rusty S1905
153 Multicolor S1906
153 Multicolor S1906
154 Yasmin S1907
154 Yasmin S1907
155 Gray black S1908
155 Gray black S1908
156 Green S1910
156 Green S1910
157 Stripe Green S1916
157 Stripe Green S1916
158 Grass green S1917
158 Grass green S1917
159 Star black S1918
159 Star black S1918
160 Golden Wave S1950
160 Golden Wave S1950
161 Tan S1956
161 Tan S1956
162 Lilac S1958
162 Lilac S1958
163 China rusty S1961
163 China rusty S1961
164 Strata black S1962
164 Strata black S1962
165 Corrugate black S1963
165 Corrugate black S1963
166 Earth yellow S1964
166 Earth yellow S1964
167 California gold S1965
167 California gold S1965
168 Honed S1908
168 Honed S1908
169 Scenery (honed) S1955
169 Scenery (honed) S1955
170 Grooved S1901
170 Grooved S1901
Bahama Blue
Bahama Blue
Baltic Brown
Baltic Brown
Black Galaxy
Black Galaxy
Blue Pearl
Blue Pearl
Butterfly green
Butterfly green
Carmen Red
Carmen Red
Emerald Pearl
Emerald Pearl
G439
G439
G602
G602
G603
G603
G614
G614
G617
G617
G623
G623
G635
G635
G636
G636
G640
G640
G648
G648
G654
G654
G657
G657
G663
G663
G664
G664
G681
G681
G682
G682
G683
G683
G684
G684
G696
G696
Gaillo Sfresl
Gaillo Sfresl
Huidong red
Huidong red
china green
china green
Jade green
Jade green
Jhansi red
Jhansi red
Kaledonie
Kaledonie
Oliver green
Oliver green
Oyster pearl
Oyster pearl
Panxi blue
Panxi blue
Raw silk
Raw silk
Samoan
Samoan
St. Cecilia
St. Cecilia
Taiwan green
Taiwan green
Tan brown
Tan brown
Tianshan red
Tianshan red
Tiger skin red
Tiger skin red
Tiger skin rust
Tiger skin rust
Tiger skin white
Tiger skin white
Tiger skin yellow
Tiger skin yellow
Tropical brown
Tropical brown
Verde classic
Verde classic
Verde fountain
Verde fountain
Verde ubatuba
Verde ubatuba
White wave
White wave
Xili red
Xili red
Zhangpu rust
Zhangpu rust
S1912
S1912
S1914
S1914
S1915
S1915
S1921
S1921
S1927
S1927
S1930
S1930
S1940
S1940
S1945
S1945
S1949
S1949
s1942
s1942
M1960
M1960
M1910
M1910
M1917
M1917
M1952
M1952
M1953
M1953
M1956
M1956
M1958
M1958
M1959
M1959
M1962
M1962
M1964
M1964
s1920
s1920
s1922
s1922
s1923
s1923
s1924
s1924
s1925
s1925
s1926
s1926
s1928
s1928
s1932
s1932
Charakteristika
dekoračního
kamene

Kámen jako surovina pro výrobky musí splňovat celou řadu požadavků. Prvořadým požadavkem jsou fyzikálně mechanické vlastnosti. Výrobek vytvořený z kamene bude trvale působit svým tvarem, strukturou, barvou a povrchovou úpravou. Na kamenické výrobky se používá kvalitní surovina, tzn. celistvá a bez zjevných trhlin. U některých druhů výrobků se navíc požaduje čistá struktura s minimálním množstvím pecek, šmouh a jiných anomálií. Surovinová základna České republiky disponuje omezenými zdroji bilancovaných zásob v kvalitě odpovídající těmto nárokům. Za posledních sto let byla řada malých lomů dotěžena, mnohé byly opuštěny z důvodu malé efektivity těžby nebo proto, že se nemohly vytěžit bloky dostatečné velikosti potřebné k efektivnímu zpracování listovým pilami.

Klasifikace
dekoračního
kamene
podle
původu
Velká rozmanitost DK vyplývá z různých procesů vzniků hornin. Jednotlivé DK se od sebe odlišují fyzikálně-mechanickými a technickými parametry, které souvisejí se zařazením při jejich vzniku do magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin. Schéma hornin
vyvřelé
(magmatické)
horniny
sedimentární
horniny
metamorfované
horniny

Podle místa vzniku členíme horniny na horniny hlubinné, podpovrchové a výlevné. Podle struktury, velikosti a tvaru minerálů, mohou být horniny hrubozrnné, středně zrnité, jemnozrnné až celistvé. Stejnoměrný vzhled některých hornin je ojediněle narušen vyrostlicemi, které těmto horninám dodávají na zajímavosti. Struktura hrubozrnných hornin je dána velmi dlouhou dobou tuhnutí magmatu a možností vytváření větších krystalů jednotlivých minerálů. Jemnozrnné struktury tuhly podstatně kratší dobu. Textura vyjadřuje uspořádání horninotvorných minerálů v prostoru. U zpracovávaných kamenů je obvykle všesměrná, má pravidelně rozložené částice. Struktura i textura ovlivňují trvanlivost a opracovatelnost kamenů.

K nejčastěji zpracovávaným druhům vyvřelých hornin patří žuly a granodiority. Liší se vzájemně podílem zastoupených minerálů (živců). Jiné druhy vyvřelin např. syenity, diority, diabasy a gabra, patří k zajímavým materiálům zejména s ohledem na jejich barvu a strukturu. Ostatní vlastnosti nejsou tak odlišné od vlastností skupiny žul, ani významné vzhledem k časovému horizontu odolnosti proti zvětrávání. Z našich světlých výlevných vyvřelin stojí za pozornost trachyt. Z důvodu malého výběru barevných druhů vyvřelých hornin u nás stoupá jejich dovoz z dalších zemí a kontinentů.

Při klasifikaci usazených hornin rozlišujeme usazené a zpevněné částice rozpadlých hornin, tzv. klastické usazeniny, od hornin vzniklých chemickým nebo biochemickým procesem. Ke klastickým horninám, které se využívají pro kamenickou výrobu, patří především pískovce, malé uplatnění nacházejí opuky a arkózy. Jednotlivé druhy hornin se liší složením částic i tmelem, který podstatně ovlivňuje opracovatelnost i trvanlivost kamene. Z ostatních druhů usazených hornin se zpracovávají tzv. karbonátové horniny-vápence, obsahující převážný podíl CaCO3. Jsou to horniny velmi pevné, ale málo odolné v případě použití v exteriérech. Proto se uplatňují hlavně v interiérech.

Pískovec a opuka jsou snadno zpracovatelné materiály. V historických dobách se místně využívaly na stavby nejrůznějšího charakteru. Ložiska pískovců i opuk se vytvářela v mořských i jezerních pánvích České křídové tabule, na Moravě v karpatském flyši. Dnešní stav představuje jen zlomek z těžených lokalit. Surovina byla zčásti vytěžena a omezena zástavbou sídel. V nezanedbatelném množství má vliv i zákaz využívání nerostů v chráněných krajinných oblastech (Adršpašské skály, Český ráj, Hřensko). Těží se jen v několika oblastech. Zejména v lomech v Podkrkonoší a na Teplicku. Ojedinělé jsou těžby v Čechách a na Moravě. Droba byla v minulých staletích místně využívána pro stavby (Drahanská vysočina), dnes je hlavně zdrojem suroviny pro výrobu kameniva.

Vápence jsou tvořeny kalcitem s různými příměsemi, jejich barva kolísá podle složení horniny Chemické sedimenty vznikly vysrážením z vodního roztoku nebo jeho krystalizací. Organogenní sedimenty pocházejí ze zbytků koster a schránek nejrůznějších živočichů (oblast Barrandienu). Podstatně větší množství vápenců se těží pro jiné účely (výroba kameniva, vápna a cementu, chemický a potravinářský průmysl) a jen malé množství lomů nabízí dostačující blokovitost a celistvost. Také paleta barev u nás těžených vápenců i mramorů je chudá.

Horniny vyvřelé i sedimentární prodělaly v určitých geologických etapách buď přeměnu metamorfózu kontaktní, nebo větší oblast zasahují metamorfózou regionální. Z některých vápenců vnikl mramor, ze sedimentárních jílovců břidlice. Mramorová ložiska jsou rozsahem menší, často tvoří jen čočku v okolních horninách, např. v pararule. Z olivínovců vznikl serpentinit, český název hadec. Hadec je temně zelený, barevně přitažlivý, u nás se vyskytuje jen v malých kusech. Má sníženou odolnost vůči povětrnosti. Malé výskyty hadce ze starších těžeb nedávají možnost jeho širšímu použití (Kremže u Českého Krumlova, Kutná Hora, Letovice).